วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

        สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน


อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 9 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

3.สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร

4.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 8 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 3.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันมาฆบูชา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

    วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

  • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

  • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.