เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เนื่าองด้วยในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน


อ่านเพิ่มเติม...

OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ

OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ

ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงาน "OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ" โดยมีนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

    เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

  • OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ

    OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ

  • ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2561

    ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนม

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.