จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2554-2558

จำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ.2554-2558

https://infogr.am/ee73268f-dbe3-4b00-83e8-5a158affe982

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.