กระทรวงดีอีย้ำประชาชน 3,000 หมู่บ้านได้ใช้เน็ตความเร็วสูงภายในพฤษภาคมนี้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งจะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน โดยโครงการเน็ตประชารัฐจะเป็นการพลิกโฉมกระจายความเจริญ และสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็ง พัฒนาโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยเมื่อทีโอทีติดตั้งครบทั้งโครงการฯ จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประเทศที่เป็นถนนดิจิทัล ผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงความยาวรวมกว่า 131,320 กิโลเมตร ไปตามหมู่บ้านที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื้นที่จังหวัดถึง 20 จังหวัดและมีประชากรมากกว่าภาคอื่น ๆ มีสัดส่วนการติดตั้งเน็ตประชารัฐสูงถึง 13,435 หมู่บ้าน คิดเป็น 55% รองลงมาคือภาคเหนือและภาคใต้ติดตั้งจำนวนที่เท่ากันคือภาคละ 4,398 หมู่บ้าน คิดเป็น 18% ภาคกลางจำนวน 2,072 หมู่บ้าน (8%) ภาคตะวันออก จำนวน 1,542 หมู่บ้าน (6%) และนครหลวง จำนวน 81 หมู่บ้าน ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐจะสามารถกระจายให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านตามโครงการฯ ได้กว่า 370,000 ราย ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) นอกจากนี้ตามโครงการเน็ตประชารัฐได้ติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตร่วมกัน และเมื่อรวมกับโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการโดย กสทช. อีก 19,652 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 จะทำให้ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 74,965 หมู่บ้าน

ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างที่สุด ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย รมว.ดศ. ได้เน้นย้ำว่าเป็นโครงการฯ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของ ทีโอที ได้กำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของบริษัทฯ โดยทีโอที ระดมกำลังและเดินหน้าโครงการฯ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นลำดับโดย ทีโอที เตรียมส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ 3,000 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในพฤษภาคมนี้ และส่งมอบเดือนมิถุนายน จำนวน 2,800 หมู่บ้าน เดือนกันยายน 8,200 หมู่บ้าน และเดือนธันวาคม 10,601 หมู่บ้าน ยืนยันภายในสิ้นปี ส่งมอบครบเพื่อให้ประชาชนและชุมชนใน 24,700 หมู่บ้านได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแน่นอน


พื้นที่

เป้าหมาย 31 พ.ค. 60 (หมู่บ้าน)

ติดตั้ง Service Node

ขยายโครงข่าย Fiber

ติดตั้งอุปกรณ์ WiFi

หมู่บ้าน

%

หมู่บ้าน

%

หมู่บ้าน

%

ภาคกลาง

277

6

2.00%

172

62.00%

6

2.00%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,835

315

17.17%

1,669

90.95%

429

23.37%

ภาคเหนือ

593

12

2.00%

310

52.32%

12

2.00%

ภาคใต้

449

9

2.00%

147

32.64%

10

2.23%

ภาคตะวันออก

210

4

2.00%

63

30.00%

4

2.00%

ทั้งประเทศ

3,364

346

10.27%

2,361

70.17%

461

13.69%สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.