Display # 
Title Author Hits
06-12-62 เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2562 Written by admin 1
พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 Written by admin 0
แผนการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม63 Written by admin 1
05-12-62 จิตอาสา ณ วัดบางคณฑีใน Written by admin 1
04-12-62 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ Written by admin 2
04-12-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 2
สารสถิติ ฉบับที่ 12 ปีที่ 1 Written by admin 1
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภออัมพวา ประจำเดือนธันวาคม 2562 Written by admin 4
ประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 Written by admin 5
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม 2562 Written by admin 3
สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร ? Written by admin 3
28-11-62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by admin 7
27-11-62 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน Written by admin 6
26-11-62 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2562 Written by admin 10
การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว บริเวณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 Written by admin 12
สถานการณ์แผ่นดินไหว บริเวณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 Written by admin 10
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 22/11/62 Written by admin 10
ไม่อยากเป็นโรคกรดไหลย้อนควรทำตามนี้ Written by admin 7
ในยุคที่มหาวิทยาลัยไทย...ต้องอยู่รอดด้วยนักศึกษา"จีน" Written by admin 7
จำนวนคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ Written by admin 3
จำนวนแรงงานของแต่ละอุตสาหกรรม Written by admin 4
บริษัทที่มีกำไร และ ขาดทุน มากสุดในประเทศไทย Written by admin 3
ไทยนำเข้าสินค้าอะไรมากที่สุดจากประเทศเหล่านี้ ปี 2018 Written by admin 2
21-11-62 ประชุม video conference Written by admin 3
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 20/11/62 Written by admin 5
18-11-62 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการจัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 22 Written by admin 9
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 Written by admin 10
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 13/11/62 Written by admin 9
ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 9
การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 7
11-11-62 ร่วมรับพระประทีป และไฟสำหรับจุดพระประทีป ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by admin 6
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 08/11/62 Written by admin 7
การประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดงานมหกรรมเกลือเพชรสมุทรคีรี Written by admin 5
ลักษณะอากาศ จังหวัดสมุทรสงคราม 07/11/62 Written by admin 7
กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ เดือนพฤศจิกายน 2562 Written by admin 7
การเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 Written by admin 8
แผนการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม62 Written by admin 8
05-11-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 6
04-11-62 ท่านรองผู้ว่าฯเยี่ยมเยือนการทำงานเจ้าหน้าที่ Written by admin 10
31-10-62 ประชุมข้อกำหนดตัวชี้วัดและการทำ infographic เบื้องต้น Written by admin 11
01-11-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 6
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 Written by admin 7
มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 Written by admin 12
29-10-62 ประชุมประจำเดือนตุลาคม Written by admin 12
งานสัมมนาและนิทรรศการ “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” Written by admin 5
พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by admin 7
พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by admin 5
แผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน62 Written by admin 15
18-10-62 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 8
17-10-62 ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ICTชุมชน Written by admin 14
พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ประจำปี 2562 Written by admin 14
18-10-62 จิตอาสา วัดเพชรสมุทรวรวิหาร Written by admin 9
13-10-62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 Written by admin 12
13-10-62 พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 Written by admin 9
13-10-62 พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 Written by admin 12
3-10-62 จิตอาสา สถานีรถไฟแม่กลอง Written by admin 19
02-10-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 22
02-10-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 24
01-10-62 มอบแจกันดอกไม้ให้การต้อนรับท่านผู้ว่า Written by admin 32
01-10-62 ออกซุ้มอาหารต้อนรับท่านผู้ว่า Written by admin 19
01-10-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมือง Written by admin 6
01-10-62 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 Written by admin 12
30-09-62 ประชุมประจำเดือนกันยายน Written by admin 10
สารสถิติ ปีที่ 1 ฉบับ 10 ประจำเดือนตุลาคม Written by admin 9
แผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม62 Written by admin 20
11-09-62 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ Written by admin 11
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน62 Written by admin 21
03-09-62 เสวนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2562 Written by admin 14
03-09-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 39
03-09-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 23
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2562 Written by admin 23
30-08-62 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม Written by admin 15
28-08-62 ติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 15
28-08-62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี Written by admin 15
27-08-62 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2562 Written by admin 8
23-08-62 อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเยี่ยมเยือนการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน Written by admin 13
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 Written by admin 13
วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 24
วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 18
22-08-62 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง Written by admin 6
22-08-62 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ Written by admin 9
13-08-62 ประชุมติดตามงานโครงการน้ำ Written by admin 19
12-08-62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 23
12-08-62 จิตอาสา วัดปราโมทย์ Written by admin 13
12-08-62 ทำบุญตักบาตร Written by admin 20
09-08-62 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 Written by admin 18
08-08-62 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ครั้งที่ 5/2562 Written by admin 14
07-08-62 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วัดนางพิมพ์ Written by admin 12
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม Written by admin 14
02-08-62 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าฐานข้อมูลของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 23
31-07-62 การประชุมการประเมินคัดเลือกและประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม Written by admin 12
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อัมพวา Written by admin 14
02-08-62 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บางคนที Written by admin 8
31-07-62 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม Written by admin 20
30-31/7/61 การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562 Written by admin 24
30-07-62 เข้าร่วมบันทึกเทป Written by admin 20
กิจกรรม 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ Written by admin 17
22-07-62 การประชุมสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ.2561-2565) Written by admin 22
19-07-62 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by admin 27
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกรกฎาคม Written by admin 27

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.