Display # 
Title Author Hits
3-12-63ทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำ เพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง” Written by admin 4
2-12-63 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 3
1-12-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม Written by admin 13
27.11.63 พิธีเจริญพระพุธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 Written by admin 7
27.11.63การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Written by admin 11
26.11.63 กิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 5
24.11.63ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 Written by admin 5
18.11.63 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ "นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม:ซอฟแวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by admin 7
18.11.63 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by admin 10
18-11-2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 Written by admin 34
14.11.63 พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2563 Written by admin 6
13.11.63พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 Written by admin 7
13.11.63 ประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง” Written by admin 7
12-11-63 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 23 Written by admin 7
11-11-2563 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Written by admin 15
10.11.63พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 Written by admin 7
29-10-63ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 Written by admin 18
22-10-63 เสวนายามเช้า Written by admin 12
28-10-63ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Written by admin 17
19-10-63 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by admin 25
16-10-63 กิจกรรมชูธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by admin 22
12-10-2563 ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 (สพค.64) และการสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 30
06-10-2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 26
06-10-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ Tour of Thailand 2020” Written by admin 23
01-10-2563 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 Written by admin 30
30-10-2563 ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 23
29-09-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้ารับทดสอบความรู้ด้านการให้บริการ Written by admin 27
29-09-2563 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2563 Written by admin 38
28-09-2563 ผู้ว่าฯ แม่กลอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10 Written by admin 21
22-09-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 20
แผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม63 Written by admin 28
2-3-09-63 มาดีสถิติแม่กลอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม” Written by admin 41
31-08-63 สถิติแม่กลอง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 41
25-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 36
24-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 33
21-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี (เที่ยวกลับ) Written by admin 32
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน63 Written by admin 37
19-20-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by admin 35
19-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ประเภทล้งมะพร้าว (เพิ่มเติม) Written by admin 37
18-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ Written by admin 32
18-08-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 32
18-08-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 34
17-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม Written by admin 55
17-08-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 38
14-16-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)” Written by admin 36
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 42
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” Written by admin 34
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 35
12-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 Written by admin 35
10-08-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by admin 37
10-11-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 ผ่าน VDO Conference Center Written by admin 36
06-08-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 35
04-08-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กิจกรรม “ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by admin 38
30-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง Written by admin 37
29-07-63 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 Written by admin 44
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563 Written by admin 41
29-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by admin 42
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 Written by admin 40
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 40
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 38
28-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Written by admin 41
23-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5-2563 Written by admin 53
22-07-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 47
แผนการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม63 Written by admin 49
20-07-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสีย Written by admin 46
20-07-63 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 43
มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที Written by admin 44
17.07.63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เก็บกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองเหมืองมะนาว ต.วัดประดู่ Written by admin 46
16-07-63 การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนการดำเนินงาน Written by admin 57
15-07-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมบำบัดน้ำเสียคลองวัดประดู่ Written by admin 51
การประชุมแนวทางการบำบัดน้ำเสียคลองวัดประดู่ Written by admin 47
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 Written by admin 46
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลส้มโอและน้ำตาลมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม ปี 2563 Written by admin 48
11-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 Written by admin 47
11-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช Written by admin 44
09-07-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563 Written by admin 47
2-3-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Analytics Written by admin 62
02-07-63 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563 Written by admin 59
01-07-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ” ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 (นครปฐม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 56
30-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Video Conference Written by admin 54
30-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563 Written by admin 53
29-06-63 สถิติแม่กลอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Written by admin 51
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2563 Written by admin 57
24-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 59
23-06-63 สถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 58
แผนการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม63 Written by admin 58
23-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 58
22-06-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by admin 63
19-06-2563 การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 62
18-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เก็บกำจัดผักตบชวาบริเวณฝายน้ำล้นคลองทับแถบ Written by admin 58
17-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการทดสอบการใช้เชื้อรากำจัดผักตบชวาในคลองวัดประดู่ Written by admin 59
12-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ Written by admin 65
09-12-62 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส Written by admin 83
10.06.2563 การลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 95
10-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 74
10.06.2563 การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Written by admin 90
09-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 Written by admin 74
09-06-63 การอบรมการพัฒนาและเตรียมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ด้านการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน Written by admin 101
09-06-63 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 69
09-06-63 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Written by admin 86

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.