Display # 
Title Author Hits
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) Written by admin 8
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 5
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Written by admin 5
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 Written by admin 6
การย้ายถิ่นของประชาการในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 6
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม (สพค.) 2561 Written by admin 6
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 Written by admin 5
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 Written by admin 6
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 6
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 Written by admin 5
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 Written by admin 3
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 3
ข่าวประชาสัมพันธ์สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 Written by admin 6
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จังหวัดสมุทรสงคราม 2560 Written by admin 4
โครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด Written by admin 9
โครงการสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 5
ประชาสัมพันธ์สำรวจการท่องเที่ยว Written by admin 4
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ปี 2560 Written by admin 3
ภาวะการทำงานของประชากรสมุทรสงคราม ไตรมาสที่1/2561 Written by admin 5
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2561 Written by admin 8
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 Written by admin 7
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “ผู้สูงอายุกับการทำงาน” Written by admin 11
บทวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ปี61 “การท่องเที่ยวของสมุทรสงคราม” Written by admin 15
ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 Written by admin 8
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล Written by admin 14
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ฯ Written by admin 12
ดนตรีร้อยฝัน สร้างปณิธาน เพื่อประเทศไทย Written by admin 11
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 Written by admin 15
OTOP สมุทรสงคราม ชุมชน คน ๓ น้ำ Written by admin 15
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2561 Written by admin 17
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ฯลฯ Written by admin 15
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก Written by admin 19
บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Written by admin 24
สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม" Written by admin 36
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 Written by admin 30
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ Written by admin 32
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนเมษายน 2561 Written by admin 44
Video Conference คร้งที่ 7/2561 Written by admin 44
วันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Written by admin 121
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561 Written by admin 92
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน Written by admin 100
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม Written by admin 92
"การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561" Written by admin 115
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ Written by admin 109
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 134
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 737
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เดินหน้า “โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย” Written by admin 329
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ Written by admin 392
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 964
ร่วมลงนามถวายพระพร Written by admin 1834

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.