Display # 
Title Author Hits
สวัสดีปีใหม่ 2562 Written by admin 80
ตรวจเยี่ยมจุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 Written by admin 68
วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน Written by admin 62
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : ภาคกลาง Written by admin 85
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต. บนวิถีแห่งความพอเพียง Written by admin 89
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2561 Written by admin 88
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2561 Written by admin 75
การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) จังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 89
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดท้ายหาด Written by admin 86
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 Written by admin 144

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.