การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 8 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 3.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 5.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 6.สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร 7.ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง และ  8.โครงการปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (กพ.2561.pdf)กพ.2561.pdf[ ]1610 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.