อบรมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2561 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดอบรมชี้แจงโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางวัชรา งามดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมบรรยายรายละเอียดขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่วิชาการ (ครู กศน.) พนักงานแจงนับ (นักเรียน กศน.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนาม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.