การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) จังหวัดสมุทรสงคราม

ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การนำผลิตภัณฑ์/สินค้า (ของดีบ้านฉัน) จากชุมชน/หมู่บ้าน สู่ตลาดออนไลน์" (1 กิจกรรม 1 จังหวัด) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง "เน็ตประชารัฐ" จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ครบเรียบร้อยแล้ว จะมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต WiFi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และช่วยสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีประชาชนจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ จำนวน 3 จุด มาเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.