โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต. บนวิถีแห่งความพอเพียง

วันพุธที่ 15. สิงหาคม 2561 นางปราสัย อำพันฉายสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต. บนวิถีแห่งความพอเพียง ณ.คลองยายบาง. และสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. ณ.ชุมชนบางคนที. อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.