โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : ภาคกลาง

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : ภาคกลาง  โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดในภาคกลาง 25 จังหวัด และมีสถิติจังหวัดเป็นผู้สังเกตการณ์ ณ โรงแรม สีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ นายวิโรจน์ เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวปิดการประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.