ขอความร่วมมือ

โปรดให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ รายละเอียดตามที่อยู่ข้างล่าง

https://issuu.com/thinmaeklong/docs/____________________________________8876090a5f5524

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.