เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายณรงค์ แก้วอ่อน อายุ 72 ปี ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการขับร้องดนตรีไทย โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม,ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ
นายณรงค์ แก้วอ่อน หรือรวมบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2488 ที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายสำรวม นางอาบ แก้วอ่อน เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 5 คน เริ่มบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ในตำแหน่งศิลปิน และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารศิลปิน 7 หัวหน้าแผนกดนตรีไทย และยังคงร้องเพลงเรื่อยมากับวงดนตรีไทย คณะต่าง ๆ อ รวมทั้งร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศอีกหลายประเทศ ได้ร่วมงานแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 53 พรรษา เรื่อยมาจน ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ได้ร่วมแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ รัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ด้วยวัย 72 ปี


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.