ขอความร่วมมือการสำรวจ

จังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักและห่วงใยเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบหลังพบปลากระเบนราหูตายในแม่น้ำแม่กลอง และได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการสำรวจดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯจะเดินทางไปสอบถามด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม พ.ศ.2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.