ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำ “ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559” ฉบับพกพา ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลสถิติ/ ตัวชี้วัดสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไว้ในรูปเล่มขนาดเล็กและสะดวกในการพกพา เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน อากาศและเสียง ที่ดิน น้ำ ป่าไม้ แร่และพลังงาน และขยะ/ ของเสียอันตราย เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้สนใจ สามารถ นำ ไปใช้ในการค้นคว้า หรือประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย..........(อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ)

Attachments:
Download this file (ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม2559.pdf)pdf format[ตัวชี้วัดสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559]5207 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.