การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ"การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรและกิจกรรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจัดการประชุมกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ"การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์(Facebook)ทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.ชิงเงินรางวัล 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์คลิปวีดิโอ โดยบันทึกไฟล์วีดิโอและการกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ "สำนักงานประชาสัมพันธ์กกต." ้http://www.facebook.com/pr.ect.thailand/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.