Display # 
Title Author Hits
วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ Written by admin 34
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561 Written by admin 39
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Written by admin 75
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการมีการใช้ ICT ครัวเรือน Written by admin 68
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม Written by admin 62
"การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561" Written by admin 81
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ Written by admin 81
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 108
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 568
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เดินหน้า “โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย” Written by admin 289

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.