Display # 
Title Author Hits
3-12-63ทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำ เพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง” Written by admin 4
2-12-63 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม Written by admin 3
1-12-63 สถิติแม่กลองเข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563 อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม Written by admin 13
27.11.63 พิธีเจริญพระพุธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 Written by admin 7
27.11.63การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Written by admin 11
26.11.63 กิจกรรมเสวนายามเช้า Written by admin 5
24.11.63ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 Written by admin 5
18.11.63 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ "นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม:ซอฟแวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by admin 7
18.11.63 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by admin 10
18-11-2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 Written by admin 34
14.11.63 พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2563 Written by admin 6
13.11.63พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 Written by admin 7
13.11.63 ประชุมเตรียมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง” Written by admin 7
12-11-63 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 23 Written by admin 7
11-11-2563 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Written by admin 15
10.11.63พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 Written by admin 7
29-10-63ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 Written by admin 18
22-10-63 เสวนายามเช้า Written by admin 12
28-10-63ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Written by admin 17
19-10-63 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by admin 25
16-10-63 กิจกรรมชูธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by admin 22
12-10-2563 ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 (สพค.64) และการสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 30
06-10-2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 26
06-10-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ Tour of Thailand 2020” Written by admin 23
01-10-2563 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 Written by admin 30
30-10-2563 ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference Written by admin 23
29-09-2563 มาดีสถิติแม่กลอง เข้ารับทดสอบความรู้ด้านการให้บริการ Written by admin 27
29-09-2563 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2563 Written by admin 38
28-09-2563 ผู้ว่าฯ แม่กลอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10 Written by admin 21
22-09-2563 มาดีสถิติแม่กลอง ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการติดตามและเฝ้าระวังน้ำเสียในคลองวัดประดู่ Written by admin 20

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.