การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2560 นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมรมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.