"การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2561"


  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในเรื่องการประหยัด และให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างของการประหยัด โดยการแสดงความยินดี หรือความปราถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรแทน และการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการ หรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ให้เป็นอันงด  

                                                

Attachments:
Download this file (ของขวัญ.pdf)ของขวัญ.pdf[ ]571 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.