การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 9 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

3.สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร

4.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

5.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

6.สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร

7.ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง  

8.โครงการปรับปรุงแผนที่เขตสำมะโน

9.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถาการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Attachments:
Download this file (march.2561.pdf)march.2561.pdf[ ]1688 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.