ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนเมษายน 2561

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.