สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม"

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางวัชรา งามดี 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้า

ในหัวข้อ Drive Business with Innovation "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม" จัดโดย สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก

ณ ห้องทวารวดี 2  โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.