เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เนื่าองด้วยในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.