การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 คาบเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 12 ของทุกเดือน 2561/2562

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 คาบเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 12 ของทุกเดือน 2561/2562


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.