สสช. สำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

"สสช. สำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน"

"คุณมาดี" จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ค. 62 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.