สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม"

สัมมนาลูกค้า

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางวัชรา งามดี 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้า

ในหัวข้อ Drive Business with Innovation "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม" จัดโดย สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก

ณ ห้องทวารวด... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • สัมมนาลูกค้า

    สัมมนาลูกค้า "ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม"

  • ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2561

    ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพ

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

    ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานท

สำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 สำหรับการจัดเก็บข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ในเขตเทศบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 และนอกเขตเทศบาลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559

 

สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ สถานที่ตั้ง รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย/ทางเศรษฐกิจ การร่วมลงทุนหรือถือหุ้นจากต่างประเทศ จำนวนคนทำงาน จำนวนลูกจ้าง เป็นต้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงครามออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ  แต่จะนำไปประมวลและเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้โปรดให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อขอข้อมูลจากท่านในครั้งนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.