Video Conference คร้งที่ 7/2561

Video Conference คร้งที่ 7/2561

วันพฤหัสบีดี ที่ 19 เมษายน 2561 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference คร้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสมทุรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม...

วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

        สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน


อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานสถิติสมุทรสงคราม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 9 โครงการดังนี้

1.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2.สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

3.สำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร

4.สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • Video Conference คร้งที่ 7/2561

    Video Conference คร้งที่ 7/2561

  • วันมาฆบูชา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

    วันมาฆบูชา ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

  • การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.