Articles

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีของแรงงานทั่วโลก และเป็นวันที่บรรดาผู้ใช้แรงงานในหลายประเทศต่างออกมายื่นข้อเรียกร้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในประเทศยุโรปส่วนมากก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานเช่นกัน โดยเรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์ (May Day)” ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.