ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเก่า)

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000


โทร.0-3471-1001

โทรสาร 0-3471-4990

สายด่วนมหาดไทย : 63007

โทรสาร 0-3471-4990


สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.