ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารบริหารระดับพื้นที่

       - ข้าว         - ท่องเที่ยว

- ผู้สูงอายุ    - ขยะ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.