การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน พ.ศ. 2559

รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน

.ศ. 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachments:
Download this file (7.บทที่_3 .pdf)รายงานการสำรวจ[มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน พ.ศ. 2559]595 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.