Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 Written by admin 103
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2563 Written by admin 107
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562 Written by admin 81
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2562 Written by admin 107
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2562 Written by admin 134
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 2 ปี 2562 Written by admin 123
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2562 Written by admin 118
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 Written by admin 130
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เผยตัวเลขว่างงานเดือนธันวาคม 2560 Written by admin 460
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาสที่ 4/2560 Written by admin 288

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.