Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 Written by admin 62
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2563 Written by admin 77
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562 Written by admin 56
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 4 ปี 2562 Written by admin 78
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2562 Written by admin 114
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 2 ปี 2562 Written by admin 102
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 1 ปี 2562 Written by admin 98
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561 Written by admin 109
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เผยตัวเลขว่างงานเดือนธันวาคม 2560 Written by admin 440
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาสที่ 4/2560 Written by admin 254

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.