ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาสที่ 4/2560

       รายงานผลการสำรวจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม–ธันวาคม 2560 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการสำรวจด้วยระเบียบวิธีตัวอย่าง  ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย

       ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ข้อมูลต่อไป

 


Attachments:
Download this file (สรง4_2560.pdf)สรง4_2560.pdf[ ]991 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.